financial advisors brokers planners finansiële adviseurs beplanners makelaars

Pearl Wealth Planning (Pty) Ltd. is an independent authorised financial services provider started by Ernie van Biljon, Certified Financial Planner®, and his partner Sonja van Wyk.  Ernie has more than 20 years’ experience in the industry.

We are based in Johannesburg but we provide financial advice and services to clients all over South Africa.

____________________________________________________________________________________________

Pearl Wealth Planning (Pty) Ltd. is ‘n onafhanklike gemagtigde finansiële diensteverskaffer wat deur Ernie van Biljon, gesertifiseerde finansiële beplanner, en sy vennoot Sonja van Wyk begin is.  Ernie het meer as 20 jaar ondervinding in die industrie.

Ons kantoor is in Johannesburg maar ons verskaf finansiële advies en dienste aan kliënte regoor Suid Afrika.